Η ατομική έκθεση της Sophie Tottie με τίτλο "I Am. Are You?" στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα (Αρματολών & Κλεφτών 48, Αθήνα)

2018-12-11 09:31

Η έκθεση I Am. Are you? εκκινεί από μια αίσθηση ύπαρξης, όπως στη φυσική παρουσία των υλικών κ των σωμάτων, που εκτείνεται πέρα ​​απτην αντικειμενικότητα της αισθησιακής υλικότητας. Όταν η χρωστική ουσία περνάει από το χρώμα στην εξαφάνιση, όταν οι γραμμές περνάει από τα σημάδια στο νόημα, όταν τα υλικά σημάδια (των χρωμάτων) εκτείνονται σε σταγόνες, μουντζούρες, καμπύλες, γίνονται γράμματα, μιμούνται αντικείμενα ή εικόνες, οξείδια ή καταχωρημένα σφάλματα- τα σημεία μετασχηματίζουν το νόημα μέσα από τη διαδικασία της γέννησής τους. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνεται στη δημιουργία των αντικειμένων ένας συνεχής μετασχηματισμός κι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη, ωστόσο συγκεκριμένη, κατάσταση. Σύμφωνα με αυτή την οπτική ο τίτλος της έκθεσης I am. Are you? τονίζει με κυριολεκτικό τρόπο μια συνεχή κίνηση (της ύπαρξης και της υλικότητας) που συνεχίζει να αλλάζει όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το έργο. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 26 Ιανουαρίου 2019. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Πέμπτη 15:00 – 20:00, Τετάρτη – Παρασκευή 12:00 – 20:00, Σάββατο 12:00 – 16:00.